Logo SP6 Strona główna szkoła promująca zdrowie
 poczta elektroniczna        
 
Strona główna
 Misja szkoły
 Osiągnięcia
 Dla nauczycieli
 Humor
 Kontakt
 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
 
 Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa
 
 Reda - nasze miasto
 Menu obiadowe 27 - 31.10.2014

Koło Teatralne "Koniczynka"

Stowarzyszenie Redzka szóstka

Czy dbasz o zęby?
Myję je po każdym posiłku
Myję 2-3 razy dziennie
Myję raz dziennie
Nie myję zębów
Zobacz wyniki
 

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny

Dzieło Nowego 1000-lecia

Jak co roku uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie, której patronem jest Papież Jan Paweł II, zaangażowali się po raz szósty w akcję Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i 11 października br. kwestowali, zbierając pieniądze na Fundusz Papieski.

Tegoroczna zbiórka odbywała się pod hasłem „Świętymi bądźcie”.

Uczniowie SP 6 zebrali 854,82 zł.

Bardzo cieszy nasz fakt, że redzianie podeszli do kwesty i kwestujących ze zrozumieniem i sporym zaangażowaniem. Za każdą przysłowiową „złotówkę” gorąco dziękujemy.

Medal KEN

Miło nam poinformować, że nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie, Grażyna Tamas, za swoją długoletnią pracę edukacyjną oraz rozwijanie w dzieciach pasji artystycznej, 14 października 2014 roku, została uhonorowana przez Minister Edukacji Narodowej, Joannę Kluzik- Rostkowską, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Grażyna Tamas uczy w SP6 plastyki i techniki. Jest również nieocenioną animatorką kultury, wraz z Anetą Kujawczyk prowadzi w redzkiej Szóstce, Koło Teatralne „Koniczynka”, które niejednokrotnie zebrało już najwyższe laury na konkursach i festiwalach teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

W dniach 03-06-2014 - 24-06-2014 zespół wizytatorów przeprowadził w naszej szkole ewaluację zewnętrzną problemową. Objęto nią 57 uczniów (ankieta i wywiad grupowy) i 29 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi, wynikającymi z badań, informacjami o szkole. Raport jest dostępny pod adresem: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000481915144.pdf.

Podręczniki na rok szkolny 2014-2015

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015:


SP6 REDA 2003 -
Paweł Szymański